رستوران قائم

محمدیه منطقه ی یک( دوبلکس)نبش شقایق ششمچلو اکبر جوجه
150,000 تومان
ماهی قزل آلا
170,000 تومان
چلو کوبیده نگینی
160,000 تومان
چلو بختیاری
200,000 تومان
چلو جوجه
105,000 تومان
قیمه نثار
105,000 تومان
بال کبابی سیخی
95,000 تومان
مخلوط
150,000 تومان
برگ باگوشت فیله
210,000 تومان
قیمه لپه
90,000 تومان
قرمه سبزی
90,000 تومان

دلستر بزرگ
30,000 تومان
نوشابه بزرگ
30,000 تومان
نوشابه کوچک
12,000 تومان
دوغ کوزه ای بزرگ
35,000 تومان
دوغ کوزه ای کوچک
20,000 تومان
دوغ لیوانی
10,000 تومان

سالاد کاهو
35,000 تومان
زیتون پرورده
25,000 تومان
ماست کوزه ای
20,000 تومان
ماست موسیر
15,000 تومان