پروتئینی202

محمدیه منطقه دو خیابان مطهری مابین یاس 16و18کالباس خشک برندآرزومند هر یک کیلو
199,000 تومان
کالباس خشک معمولی آرزومند هر یک کیلو
128,000 تومان
کالباس مخصوص مارتا یک کیلو
98,000 تومان
کالباس قارچ و مرغ یک کیلو
178,000 تومان
گوشت گوشتیران 90%
568,000 تومان
قارچ مرغ گوشتیران60%
318,000 تومان

هات داگ60% آرزومند یک کیلو
95,000 تومان
هات داگ 70% آرزومند یک کیلو
128,000 تومان

همبرگر ب،آ نیان
35,000 تومان
همبرگر میران
35,000 تومان
همبرگر 60% برند 202
143,000 تومان

پنیر پیتزا مخصوص 202 هر یک کیلو
149,000 تومان

سوسیس آلمانی آرزومند یک کیلو
59,000 تومان
سوسیس آلمانی هیدرا یک کیلو
48,000 تومان

ژامبون گوشت 90% گوشتیران یک کیلو
568,000 تومان
ژامبون گوشت 60% گوشتیران یک کیلو
316,000 تومان

گلوریا بزرگ
75,000 تومان

نوشابه مشکی
29,000 تومان

نوشابه مشکی
26,000 تومان