فست فود آفتاب شعبه مهرگان

مهرگان نبش چهاراه ولیعصرپیتزا ویژه آفتاب خانواده
گوشت روست بیف شده،فیله مرغ،پنیر گودا ورقه ای،پنیر پیتزا،قارچ،ذرت،کنجد
371,000 تومان
پیتزا ویژه آفتاب 2نفره
گوشت روست بیف شده،فیله مرغ،پنیر گودا ورقه ای،پنیر پیتزا،قارچ،ذرت،کنجد
257,000 تومان
پیتزا ویژه آفتاب نرمال
گوشت روست بیف شده،فیله مرغ،پنیر گودا ورقه ای،پنیر پیتزا،قارچ،ذرت،کنجد
199,000 تومان
پیتزا ویژه خانواده
ژامبون،گوشت،فیله مرغ،کنجد،دلمه،ذرت،قارچ
295,000 تومان
پیتزا ویژه 2نفره
ژامبون،گوشت،فیله مرغ،کنجد،دلمه،ذرت،قارچ
210,000 تومان
پیتزا ویژه نرمال
ژامبون،گوشت،فیله مرغ،کنجد،دلمه،ذرت،قارچ
173,000 تومان
پیتزا ویژه مینی
ژامبون،گوشت،فیله مرغ،کنجد،دلمه،ذرت،قارچ
139,000 تومان
پیتزا مخصوص خانواده
ژامبون گوشت،فیله مرغ،قارچ، دلمه
261,000 تومان
پیتزا مخصوص 2نفره
ژامبون گوشت،فیله مرغ ،قارچ، دلمه
180,000 تومان
پیتزا مخصوص نرمال
ژامبون گوشت،فیله مرغ،قارچ،دلمه
152,000 تومان
پیتزا مخصوص مینی
ژامبون گوشت ،فیله مرغ،قارچ ، دلمه
115,000 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
ژامبون گوشت ،قارچ، دلمه
220,000 تومان
پیتزا مخلوط 2نفره
ژامبون گوشت،قارچ،دلمه
159,000 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
ژامبون گوشت،قارچ،دلمه
127,000 تومان
پیتزا مخلوط مینی
ژامبون گوشت ،قارچ،دلمه
105,000 تومان
پیتزا سوسیس خانواده
سوسیس ،قارچ،گوجه
202,000 تومان
پیتزا سوسیس 2نفره
سوسیس،قارچ، گوجه
142,000 تومان
پیتزا سوسیس نرمال
سوسیس،قارچ، گوجه
117,000 تومان
پیتزا سوسیس مینی
سوسیس،قارچ،گوجه
92,000 تومان
پیتزا پیرونی خانواده
کالباس مخصوص پیرونی،قارچ ،کنجد ،دلمه
247,000 تومان
پیتزا پیرونی 2نفره
کالباس مخصوص پیرونی،قارچ ،کنجد ،دلمه
180,000 تومان
پیتزا پیرونی نرمال
کالباس مخصوص پیرونی،قارچ ،کنجد ،دلمه
143,000 تومان
پیتزا پیرونی مینی
کالباس مخصوص پیرونی،قارچ ،کنجد ،دلمه
117,000 تومان
پیتزا مونترال خانواده
ژامبون گوشت،کالباس پیرونی،قارچ
240,000 تومان
پیتزا مونترال 2نفره
ژامبون گوشت،کالباس پیرونی،قارچ
171,000 تومان
پیتزا مونترال نرمال
ژامبون گوشت،کالباس پیرونی،قارچ
137,000 تومان
پیتزا مونترال مینی
ژامبون گوشت،کالباس پیرونی،قارچ
111,000 تومان
پیتزا سبزیجات خانواده
قارچ،دلمه،گوجه،ذرت،زیتون،پنیر
206,000 تومان
پیتزا سبزیجات 2نفره
قارچ،دلمه،گوجه،ذرت،زیتون،پنیر
132,000 تومان
پیتزا سبزیجات نرمال
قارچ،دلمه،گوجه،ذرت،زیتون،پنیر
109,000 تومان
پیتزا سبزیجات مینی
قارچ،دلمه،گوجه،ذرت،زیتون،پنیر
95,000 تومان
پیتزا یونانی خانواده
ژامبون گوشت،چیپس،قارچ
230,000 تومان
پیتزا یونانی 2نفره
ژامبون گوشت،چیپس،قارچ
165,000 تومان
پیتزا یونانی نرمال
ژامبون گوشت،چیپس،قارچ
133,000 تومان
پیتزا یونانی مینی
ژامبون گوشت،چیپس،قارچ
109,000 تومان
پیتزا دنیز خانواده
گوشت چرخ کرده،فیله مرغ کبابی،قارچ،دلمه
313,000 تومان
پیتزا دنیز 2نفره
گوشت چرخ کرده،فیله مرغ کبابی،قارچ،دلمه
221,000 تومان
پیتزا دنیز نرمال
گوشت چرخ کرده،فیله مرغ کبابی،قارچ،دلمه
179,000 تومان
پیتزا دنیز مینی
گوشت چرخ کرده،فیله مرغ کبابی،قارچ،دلمه
109,000 تومان
پیتزا فیله مرغ خانواده
فیله مرغ کبابی،قارچ
290,000 تومان
پیتزا فیله مرغ 2نفره
فیله مرغ کبابی،قارچ
209,000 تومان
پیتزا فیله مرغ نرمال
فیله مرغ کبابی،قارچ
165,000 تومان
پیتزا فیله مرغ مینی
فیله مرغ کبابی،قارچ
138,000 تومان
پیتزا گوشت خانواده
گوشت چرخ کرده،قارچ،ذرت
326,000 تومان
پیتزا گوشت 2نفره
گوشت چرخ کرده،قارچ،ذرت
231,000 تومان
پیتزا گوشت نرمال
گوشت چرخ کرده،قارچ،ذرت
180,000 تومان
پیتزا گوشت مینی
گوشت چرخ کرده،قارچ،ذرت
157,000 تومان
پیتزا چیلی خانواده
گوشت چرخ شده مرینت کرده تند،قارچ
326,000 تومان
پیتزا چیلی 2نفره
گوشت چرخ شده مرینت کرده تند ،قارچ
231,000 تومان
پیتزا چیلی نرمال
گوشت چرخ شده مرینت کرده تند ،قارچ
180,000 تومان
پیتزا چیلی مینی
گوشت چرخ شده مرینت کرده تند ،قارچ
157,000 تومان
پیتزا زبان خانواده
زبان گوساله
367,000 تومان
پیتزا زبان 2نفره
زبان گوساله
270,000 تومان
پیتزا زبان نرمال
زبان گوساله
195,000 تومان
پیتزا زبان مینی
زبان گوساله
205,000 تومان
پیتزا مرغ وزبان خانواده
فیله مرغ کبابی،زبان گوساله
330,000 تومان
پیتزا مرغ وزبان 2نفره
فیله مرغ کبابی ،زبان گوساله
226,000 تومان
پیتزا مرغ وزبان نرمال
فیله مرغ کبابی،زبان گوساله
195,000 تومان
پیتزا مرغ وزبان مینی
فیله مرغ کبابی،زبان گوساله
166,000 تومان
پیتزا رست بیف خانواده
گوشت رست شده گوساله
366,000 تومان
پیتزا رست بیف 2نفره
گوشت رست شده گوساله
259,000 تومان
پیتزا رست بیف نرمال
گوشت رست شده گوساله
211,000 تومان

همبرگر مخصوص
67,000 تومان
چیزبرگر
73,000 تومان
قارچ برگر
82,000 تومان
رویال برگر
88,000 تومان
دوبل برگر
119,000 تومان
دوبل قارچ برگر
128,000 تومان

همبرگر ویژه
150گرم همبرگر دستی
104,000 تومان
زینگر
فیله سوخاری،ژامبون،2عددپنیر ورقه ای
117,000 تومان
چیز برگر ویژه
150گرم همبرگر دستی،2عدد پنیر ورقه ای
124,000 تومان
قارچ برگر ویژه
150گرم برگر دستی،قارچ،پنیر
133,000 تومان
چیکن فیله
سینه مرغ سوخاری،2عددپنیر ورقه ای
102,000 تومان
مانستر برگر
2عدد برگردستی150گرمی،2عدد پنیر ورقه ای
174,000 تومان
گریل فیله
فیله کبابی،2عددپنیر ورقه ای
102,000 تومان
ویژه زنگرمیت
سینه سوخاری،برگر15گرمی دستی،پنیر گودا
183,000 تومان
باس برگر
150گرم برگر دستی،2عدد ژامبون گوشت،2عدد پنیر ورقه ای
139,000 تومان
کلاسیک برگر
150گرم برگر دستی،130گرم فیله کبابی،2عدد پنیر ورقه ای
174,000 تومان
مانستر چیکن
فیله سوخاری130گرم،فیله کبابی 130گرم،2عدد پنیر ورقه ای
160,000 تومان
ماشرم برگر
150گرم برگر دستی،سس،قارچ،2عدد پنیر ورقه ای
139,000 تومان

ساندوییچ دبل دان
2عدد سینه سوخاری،2ورق ژامبون،پنیر گودا
150,000 تومان
ساندویچ کینگ دان
2عدد سینه سوخاری،1عدد همبرگردستی،2ورق پنیر گودا
165,000 تومان
ساندویچ ویژه آفتاب
100گرم گوشت،100گرم مرغ،1عدد ژامبون،قارچ وپنیر
140,000 تومان
ساندویچ کباب ترک گوشت
140,000 تومان
ساندویچ کباب ترک مرغ
140,000 تومان
ساندویچ کباب ترک میکس
140,000 تومان
ساندویچ بندری
65,000 تومان
ساندویچ بندری با قارچ وپنیر
80,000 تومان
ساندویچ هات داگ
68,000 تومان
ساندویچ هات داگ با پنیر
78,000 تومان
ساندویچ هات داگ با قارچ وپنیر
99,000 تومان
ساندویچ هات داگ ویژه
105,000 تومان
ساندویچ هات داگ با سس قارچ
85,000 تومان
ساندویچ هات داگ سوخاری
73,000 تومان
ساندویچ هات داگ استریپس
125,000 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت
92,000 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ
72,000 تومان
ساندویچ ژامبون با پنیر
82,000 تومان
ساندویچ ژامبون با قارچ وپنیر
92,000 تومان
ساندویچ مرغ
92,000 تومان
ساندویچ مرغ و قارچ وپنیر اضافه
110,000 تومان

مرغ سوخاری 2تکه
2تکه مرغ سوخاری،سیب زمینی،نان
149,000 تومان
مرغ سوخاری 4تکه
4تکه مرغ سوخاری،سیب زمینی،نان
289,000 تومان
فیله استریپس
4عددفیله سوخاری،سیب زمینی،نان
175,000 تومان
بال و بازو سوخاری
8تکه بال و بازو،سیب زمینی،نان
156,000 تومان
بشقاب مخصوص
2تکه مرغ سوخاری،2تکه فیله سوخاری،2تکه بال سوخاری،قارچ،سیب زمینی،نان
289,000 تومان
شنیسل سوخاری
2عدد شنیسل مرغ 120گرمی،سیب زمینی سرخ کرده همراه با نان باگت
154,000 تومان
رولت سوخاری باپنیر
2عددرولت سوخاری 150گرمی،پنیر پیتزا،سیب زمینی سرخ کرده بهراه نان باگت
164,000 تومان

پرس فیله کبابی
150,000 تومان
پرس کباب ترک گوشت
220,000 تومان
پرس کباب ترک مرغ
229,000 تومان
پرس کباب ترک میکس
223,000 تومان

پاستا آلفردو
144,000 تومان
پاستا میلانو
163,000 تومان

نان سیر
75,000 تومان
سیب زمینی بزرگ
75,000 تومان
سیب زمینی کوچک
65,000 تومان
سیب زمینی باپنیر
85,000 تومان
چیپس با پنیر
75,000 تومان
قارچ سوخاری
80,000 تومان
قارچ سوخاری باخامه
105,000 تومان
گراتن مرغ
120,000 تومان
وایت فرایز
105,000 تومان
سوپ جو با شیر
45,000 تومان
پنیر سوخاری 100گرم
60,000 تومان
پنیر کبابی 100گرم
60,000 تومان
سالاد فصل
28,000 تومان
سالاد اندونزی
30,000 تومان
سالاد سزار گریل
145,000 تومان
سالاد سزار سوخاری
145,000 تومان

نوشابه قوطی
19,000 تومان
دلستر قوطی موهیتو
27,000 تومان
دلستر قوطی کاکتوس
27,000 تومان
دلستر قوطی بولبری
27,000 تومان
دلستر قوطی آناناس
22,500 تومان
دلستر قوطی هلو
22,500 تومان
دلستر قوطی لیمو
22,500 تومان
دوغ بزرگ آبعلی
26,000 تومان
دوغ خوشگوار بزرگ
36,000 تومان