رستوران آتیش

محمدیه منطقه یک نبش بیمه تامین اجتماعیکوبیده یک سیخ ۸۰ گرم
40,000 تومان
سینی مخصوص آتیش
کباب بختیاری، کباب نگین دار،ماهی،شیش لیک
1,150,000 تومان
چلو شیش لیک آتیش
450,000 تومان
چلو کباب بختیاری
200,000 تومان
قیمه نثار
160,000 تومان
قیمه نثار ویژه
200,000 تومان
چلو جوجه کباب
150,000 تومان
چلوجوجه کباب مخصوص
200,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
140,000 تومان
چلوکباب نگینی
200,000 تومان
چلوکره ایرانی یک پرس
50,000 تومان
گوجه کبابی
10,000 تومان
خوراک جوجه بانان وگوجه
90,000 تومان
چلوماهی مخصوص
300,000 تومان
چلوبرگ
350,000 تومان
چلو برگ مخصوص
400,000 تومان
چلوماهی سوخاری
250,000 تومان
چلوکباب کوبیده دو سیخ 115 گرم
150,000 تومان
چلوکباب کوبیده مخصوص
200,000 تومان
چلوچنجه مخصوص
400,000 تومان
جوجه زعفرانی ۲۳۰ گرم یک سیخ
85,000 تومان
چلو کباب وزیری (میکس)
200,000 تومان
فلفل کبابی
10,000 تومان
خوراک کوبیده بانان وگوجه
110,000 تومان
کوبیده یک سیخ
50,000 تومان
بال وکتف
85,000 تومان
خورشت نثار بدون برنج یک پرس
90,000 تومان
جوجه زعفرانی ۱۵۰ گرم یک سیخ
60,000 تومان
کوبیده یک سیخ ۱۵۰ گرم
75,000 تومان
کوبیده یک سیخ ۸۰ گرم
40,000 تومان
چلو چنجه معمولی
350,000 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
دوغ بزرگ کوزه ای
35,000 تومان
دلستر کوچک شیشه
22,000 تومان
نوشابه کوچک
11,000 تومان
دوغ معمولی
36,000 تومان
دلستر بزرگ
30,000 تومان
دوغ زالی
41,000 تومان

ماست کوزه ای
17,000 تومان
زیتون شرکتی
20,000 تومان
سالاد فصل
25,000 تومان
زیتون پروده دستی 100گرم
30,000 تومان