شیرینی وزرا

محمدیه نبش چهاراه معلمشیرینی دانمارکی یک کیلو
105,000 تومان
نون خامه ای ویژه یک کیلو
نون خامه ای با خامه ۱۰۰٪طبیعی و کم شیرین
160,000 تومان
ناپلوئنی ویژه یک کیلو
ناپلئونی با خامه ۱۰۰٪طبیعی و کم شیرین
160,000 تومان
پای سیب ویژه یک کیلو
پای سیب ویژه پخته شده با شیر و کمپوت سیب
140,000 تومان
رولت ویژه یک کیلو
رولت ویژه و مخلوط موز با خامه ۱۰۰٪طبیعی و کم شیرین
160,000 تومان
زبان عسلی زعفرانی یک کیلو
زبان عسلی با زعفران هل گلاب ویژه وزرا
140,000 تومان
تخمه سیاه درشت یک کیلو
تخمه سیاه درشت سوپر بدون تلخی
200,000 تومان

پسته اکبری سوپر یک کیلو
750,000 تومان
بادام هندی شور درشت یک کیلو
750,000 تومان
آجیل چهار مغز ویژه
600,000 تومان