صبحانه سرای تکه پنیر

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
06:00تا11:00

محمدیه کمربندی منطقه دو بین یاس 15و13امت پیاز داغ
45,000 تومان
املت تن ماهی
110,000 تومان
سوسیس تخم مرغ
35,000 تومان
نیمرو پیاز داغ
35,000 تومان
میکس عدس لوبیا
25,000 تومان
املت گوجه
35,000 تومان
نیممرو
25,000 تومان
عدسی
25,000 تومان
لوبیا
30,000 تومان