لقمه کباب سلطان

محمدیه منطقه یک خیابان مطهری نبش شقایق 13کوبیده(لقمه)
160گرم قلوه گاه،گوجه ،کره،پیاز،جعفری
95,000 تومان
جوجه (لقمه)
200گرم فیله مرغ،گوجه،کره،پیاز،جعفری
90,000 تومان
میکس (لقمه)
160گرم قلوه گاه،200گرم فیله مرغ ،گوجه ،کره،پیاز،جعفری
185,000 تومان
مخصوص(لقمه)
دوسیخ کوبیده 160گرمی،یک سیخ200گرمی فیله مرغ،گوجه،کره،پیاز،جعفری
280,000 تومان
دبل کوبیده(لقمه)
دوسیخ کوبیده 160گرمی،گوجه،کره،پیاز،جعفری
190,000 تومان
دبل جوجه (لقمه)
دوسیخ فیله200گرمی مرغ،گوجه،کره،پیاز،جعفری
180,000 تومان

کوبیده
160گرم قلوه گاه،نارنج تازه،فلفل،گوجه کبابی،نان داغ
105,000 تومان
جوجه
200گرم فیله مرغ،نارنج تازه،فلفل،گوجه کبابی،نان داغ
95,000 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
دوغ بزرگ
35,000 تومان
لیموناد بزرگ
25,000 تومان
لیموناد شیشه
17,000 تومان
نوشابه شیشه
17,000 تومان