آشکده سعادت

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
15:00تا22:00

(15 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

محمدیه منطقه 6 خیابان بهشتی مابین لاله 9و8شعله زرد نیم کیلو
50,000 تومان
42,500 تومان
آش دندونی یک نفره
35,000 تومان
29,750 تومان
آش دندونی دو نفره
70,000 تومان
59,500 تومان
آش دندونی سه نفره
100,000 تومان
85,000 تومان
آش دندونی چهار نفره
130,000 تومان
110,500 تومان
آش دندونی پنج نفره
170,000 تومان
144,500 تومان
سوپ ورمیشل یک پرس
35,000 تومان
29,750 تومان
سوپ ورمیشل دو نفره
70,000 تومان
59,500 تومان
سوپ ورمیشل سه نفره
100,000 تومان
85,000 تومان
سوپ ورمیشل چهار نفره
130,000 تومان
110,500 تومان
سوپ ورمیشل پنج نفره
170,000 تومان
144,500 تومان

کشک بادمجون یک نفره
55,000 تومان
46,750 تومان
کشک بادمجون دو نفره
100,000 تومان
85,000 تومان
کشک بادمجون یک کیلو
200,000 تومان
170,000 تومان
میرزا قاسمی یک نفره
55,000 تومان
46,750 تومان
میرزاقاسمی دونفره
100,000 تومان
85,000 تومان
میرزا قاسمی یک کیلو
200,000 تومان
170,000 تومان
ماکارونی یک پرس
60,000 تومان
51,000 تومان
کوفته تبریزی دانه ایی
70,000 تومان
59,500 تومان
دلمه برگ مو سه عدد
36,000 تومان
30,600 تومان
ناموجود

شعله زرد نیم کیلو
50,000 تومان
42,500 تومان
سالاد الویه یک بسته
50,000 تومان
42,500 تومان
سالاد الویه یک بسته
50,000 تومان
42,500 تومان
سالاد ماکارانی یک بسته
50,000 تومان
42,500 تومان
فرنی یک بسته
25,000 تومان
21,250 تومان
دیماج یک بسته
45,000 تومان
38,250 تومان

دوغ کوزه ایی کوچک
15,000 تومان
12,750 تومان
آب معدنی
5,000 تومان
4,250 تومان
نوشابه کوچک
11,000 تومان
9,350 تومان