کیک سنتر

اکنون تعطیل است


(40 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
( خرید بالای 300,000 تومان 20 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

محمدیه منطقه 6 خیابان بهشتی مابین لاله 8و9اعداد دانه ای
5,000 تومان
3,000 تومان
مینی کیک نیم کیلو
خامه طبیعی موز گردو اسفنج ایتالیایی
100,000 تومان
60,000 تومان
کیک شکلاتی یک کیلو
خامه طبیعی موز گردو اسفنج ایتالیایی
190,000 تومان
114,000 تومان
کیک استوانه یک کیلو
خامه طبیعی موز گردو اسفنج ایتالیایی
190,000 تومان
114,000 تومان
کیک پاییزی یک کیلو
خامه طبیعی موز گردو اسفنج ایتالیایی
190,000 تومان
114,000 تومان
کیک شکلاتی یک کیلو
خامه طبیعی موز گردو اسفنج ایتالیایی
190,000 تومان
114,000 تومان
مینی کیک نیم کیلو
خامه طبیعی موز گردو اسفنج ایتالیایی
100,000 تومان
60,000 تومان
کیک بی بی یک کیلو
شکلاتی کم خامه
190,000 تومان
114,000 تومان
کیک استوانه یک کیلو
خامه طبیعی موز گردو اسفنج ایتالیایی
190,000 تومان
114,000 تومان
مینی کیک‌زرذ
خامه طبیعی اسفنج ایتالیایی موز و گردو
100,000 تومان
60,000 تومان

شمع دانه ای
10,000 تومان
6,000 تومان
اعداد دانه ای
5,000 تومان
3,000 تومان