مطبخ نعناع

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
12:00تا16:00
19:00تا22:30

محمدیه خیابان رجایی شرقی روبروی مجتمع اندیشهسالاد فصل
30,000 تومان
قیمه نثار ویژه
180,000 تومان
چلوکباب ویژه 3سیخ
175,000 تومان
چلو جوجه زعفرانی
130,000 تومان
چلو جوجه زعفرانی ویژه 300گرمی
165,000 تومان
چلوکباب کوبیده دو سیخ
140,000 تومان
چلوکباب ویژه 3سیخ
175,000 تومان
چلوکباب شف دورو
180,000 تومان
چلوکباب وزیری
180,000 تومان
چلو کباب لقمه زعفرانی
170,000 تومان
چلو کباب لقمه نگینی
170,000 تومان
چلو جوجه ترش
180,000 تومان
چلوکباب بختیاری
260,000 تومان
چلوکباب برگ(فیله)
290,000 تومان
چلو کباب سلطانی
335,000 تومان
چلوکباب چنجه
315,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
130,000 تومان
قیمه نثار
145,000 تومان
قیمه نثار ویژه
180,000 تومان
کباب کوبیده یک سیخ 120گرم
55,000 تومان
جوجه کباب 200گرم
85,000 تومان
کباب برگ 200گرم
235,000 تومان
چنجه فیله
260,000 تومان
جوجه ترش 250گرم
125,000 تومان
جوجه ویژه 300گرم
105,000 تومان
بختیاری
190,000 تومان
کباب نگینی یک سیخ
65,000 تومان
بال و کتف کبابی
75,000 تومان

ماست و خیار
25,000 تومان
زیتون پرورده
20,000 تومان
زیتون پرورده محلی
30,000 تومان
سالاد فصل
30,000 تومان

نوشابه بزرگ
34,000 تومان
نوشابه کوچک
14,000 تومان
لیموناد بزرگ
28,000 تومان
دلستر بزرگ
30,000 تومان
نوشابه قوطی
19,000 تومان
دوغ کوزه ای بزرگ
38,000 تومان