لبنیات سلامت

محمدیه خیابان رجایی شرقی بالاتراز استخر بهاران روبروی مجتمع اندیشهشیر یک کیلو
18,000 تومان
ماست بزرگ (دو لیتر صد گرم)
60,000 تومان
ماست کوچک (1300 گرم)
37,000 تومان
ماست کوچک (900گرم)
25,000 تومان
خامه تازه محلی یک کیلو
180,000 تومان
کره گاوی محلی یک کیلو
240,000 تومان
کره مشک یک کیلو
280,000 تومان
ماست چکیده یک کیلو
55,000 تومان
دوغ بطری خانگی 1/5
25,000 تومان
کشک آماده یک کیلو
65,000 تومان
ماست موسیر یک کیلو
65,000 تومان
پنیر سفید ایرانی یک کیلو
90,000 تومان
پنیر سفید ایرانی نیم کیلو
45,000 تومان
پنیر لاکتیکی یک کیلو
125,000 تومان
پنیر لاکتیکی نیم کیلو
63,000 تومان
پنیر بلغاری یک کیلو
200,000 تومان
پنیر بلغاری نیم کیلو
100,000 تومان
پنیر لیقوان گوسفندی یک کیلو
250,000 تومان
پنیر لیقوان گوسفندی نیم کیلو
125,000 تومان
پنیر کوزه ای یک کیلو
210,000 تومان
پنیر کوزه ای نیم کیلو
105,000 تومان
روغن حیوانی یک کیلو
330,000 تومان
عسل 100%طبیعی یک کیلو
450,000 تومان