دهکده سوخاری

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
17:00تا22:30

محمدیه بلوار امام خمینی بین فلکه دوبلکس و ساعت نبش شقایق 6بال و کتف 200گرم
46,000 تومان
ران و سینه 200گرم
64,000 تومان
فیله استریپس 200گرم
72,000 تومان
سیب زمینی 200 گرم
36,000 تومان
فیله استریپس یک کیلو
360,000 تومان
فیله استریپس 200گرم
72,000 تومان
بال و کتف یک کیلو
230,000 تومان
بال و کتف 200گرم
46,000 تومان
قارچ یک کیلو
180,000 تومان
قارچ 200گرم
36,000 تومان
سیب زمینی یک کیلو
180,000 تومان
سیب زمینی 200 گرم
36,000 تومان
ران و سینه یک کیلو
320,000 تومان
ران و سینه 200گرم
64,000 تومان
کوکتل پنیری یک کیلو
230,000 تومان
کوکتل پنیری 200 گرم
46,000 تومان
توپک پنیری
مرغ و پنیر
320,000 تومان
کراکت مرغ و پنیر
کیلویی
300,000 تومان
کراکت مرغ و پنیر
۲۰۰ گرم
60,000 تومان
توپک پنیری
200گرم
64,000 تومان
پیاز سوخاری
220,000 تومان
پیاز سوخاری
200 گرم
44,000 تومان

نوشابه بزرگ
29,500 تومان
نوشابه کوچک
10,900 تومان
دلستر بزرگ
29,900 تومان
دلستر کوچک
21,800 تومان
لیموناد بزرگ
24,900 تومان
دوغ بزرگ
35,000 تومان
دوغ کوچک
10,000 تومان
آب معدنی
5,000 تومان