فست فود زیبا فود

محمدیه خیابان رجایی روبروی بخشداریماکارونی
40,000 تومان
فلافل مخصوص
40,000 تومان
همبرگر معمولی
40,000 تومان
بندری ساده
50,000 تومان
بندری ویژه
70,000 تومان
ژامبون مرغ
70,000 تومان
ژامبون مرغ ویژه تنوری
90,000 تومان
ژامبون گوشت
70,000 تومان
ژامبون گوشت ویژه تنوری
90,000 تومان
کالباس خشک
60,000 تومان
هات داگ
60,000 تومان
هات داگ ویژه
80,000 تومان
دوبل هات داگ
80,000 تومان
بلغاری
65,000 تومان
بلغاری ویژه
85,000 تومان
کوکتل
55,000 تومان
کوکتل ویژه
75,000 تومان
سوسیس سیب زمینی
50,000 تومان
سوسیس سیب زمینی ویژه
60,000 تومان
فیله مرغ
90,000 تومان
برگر
60,000 تومان
چیز برگر
70,000 تومان
رویال برگر
95,000 تومان
ویژه زیبا فود
105,000 تومان
جگر مرغ
50,000 تومان

پیتزا مخلوط نرمال
85,000 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
85,000 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
200,000 تومان
پیتزا مخصوص نرمال
100,000 تومان
پیتزا مخصوص خانواده
240,000 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
100,000 تومان

سیب زمینی تک نفره
40,000 تومان
سیب زمینی دو نفره
75,000 تومان
سالاد کلم تک نفره
15,000 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
دلستر بزرگ
29,000 تومان
نوشابه شیشه ای
17,000 تومان
دلستر شیشه ای
23,000 تومان