سوخاری آفتاب

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
13:00تا22:30

(15 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

محمدیه خیابان رجایی غربی جنب اداره مالیاتفیله استریپس 200گرم
84,000 تومان
71,400 تومان
فیله استریپس 500گرم
210,000 تومان
178,500 تومان
فیله استریپس یک کیلو
420,000 تومان
357,000 تومان
بال و بازوی سوخاری 200 گرم
56,000 تومان
47,600 تومان
بال و بازوی سوخاری 500گرم
140,000 تومان
119,000 تومان
بال و بازوی سوخاری یک کیلو
280,000 تومان
238,000 تومان
سوخاری ران 200 گرم
72,000 تومان
61,200 تومان
ران سوخاری 500 گرم
180,000 تومان
153,000 تومان
ران سوخاری یک کیلو
360,000 تومان
306,000 تومان
سوخاری سینه 200 گرم
83,000 تومان
70,550 تومان
سوخاری سینه 500 گرم
207,500 تومان
176,375 تومان
سوخاری سینه یک کیلو
415,000 تومان
352,750 تومان
میگو سوخاری 200 گرم
140,000 تومان
119,000 تومان
میگو سوخاری 500 گرم
350,000 تومان
297,500 تومان
میگو سوخاری یک کیلو
700,000 تومان
595,000 تومان
رولت سوخاری با پنیر 200 گرم
83,000 تومان
70,550 تومان
رولت سوخاری با پنیر 500 گرم
207,500 تومان
176,375 تومان
رولت سوخاری با پنیر یک کیلو
415,000 تومان
352,750 تومان
سیب زمینی 200 گرم
44,000 تومان
37,400 تومان
سیب زمینی 500 گرم
110,000 تومان
93,500 تومان
سیب زمینی یک کیلو
220,000 تومان
187,000 تومان
قارچ سوخاری 200 گرم
42,000 تومان
35,700 تومان
قارچ سوخاری 500 گرم
105,000 تومان
89,250 تومان
قارچ سوخاری یک کیلو
210,000 تومان
178,500 تومان
پیاز سوخاری 200 گرم
39,000 تومان
33,150 تومان
پیاز سوخاری 500گرم
97,500 تومان
82,875 تومان
پیاز سوخاری یک کیلو
195,000 تومان
165,750 تومان
پنیر سوخاری 200 گرم
64,000 تومان
54,400 تومان
پنیر سوخاری 200 گرم
64,000 تومان
54,400 تومان
پنیر سوخاری 500گرم
160,000 تومان
136,000 تومان
پنیر سوخاری یک کیلو
320,000 تومان
272,000 تومان
کوردن بلو 200 گرم
84,000 تومان
71,400 تومان
کوردن بلو 500 گرم
210,000 تومان
178,500 تومان
کوردن بلو یک کیلو
420,000 تومان
357,000 تومان
پیتزا پپرونی یک برش
25,000 تومان
21,250 تومان
پیتزا رست بیف یک برش
35,000 تومان
29,750 تومان
پیتزا مخلوط یک برش
22,000 تومان
18,700 تومان
پیتزا مرغ یک برش
29,000 تومان
24,650 تومان

سالاد اندونزی
35,000 تومان
29,750 تومان
ماکارانی
40,000 تومان
34,000 تومان
ژل
35,000 تومان
29,750 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
25,500 تومان
نوشابه کوچک
11,000 تومان
9,350 تومان
نوشابه قوطی
19,500 تومان
16,575 تومان
دلستر بزرگ
30,000 تومان
25,500 تومان
دلستر شیشه ای
23,000 تومان
19,550 تومان