کبابی خان

(20 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

محمدیه منطقه 6 خیابان بهشتی نبش سرو 45کباب کوبیده یک سیخ
40,000 تومان
32,000 تومان
جوجه کباب یک سیخ
55,000 تومان
44,000 تومان
کباب نگینی یک سیخ
50,000 تومان
40,000 تومان
کباب زعفرانی یک سیخ
45,000 تومان
36,000 تومان
کباب کوبیده یک سیخ
40,000 تومان
32,000 تومان
کباب زعفرانی یک سیخ
45,000 تومان
36,000 تومان
کباب وزیری
100,000 تومان
80,000 تومان
کباب نگینی یک سیخ
50,000 تومان
40,000 تومان
جوجه کباب یک سیخ
55,000 تومان
44,000 تومان
بال و کتف 5 تیکه
55,000 تومان
44,000 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
24,000 تومان
نوشابه شیشه ای
15,000 تومان
12,000 تومان
نوشابه قوطی
19,000 تومان
15,200 تومان
دوغ بزرگ کوزه ای
30,000 تومان
24,000 تومان
دوغ بزرگ آبعلی
25,000 تومان
20,000 تومان