نسخه: 1.0

زیبا فود
www.zibafood.ir

«زیبافود» بخشی از پروژه «زیباشهر» است که توسط شرکت قاصدک رسانه کاسپین راه‌اندازی شده است.
در این سایت می توانید به آسانی سفارش مورد نظر خود را انجام دهید
و آن را در محل مورد نظر دریافت نمایید.