مجموعه مجلل

مهرگان،نبش چهاراه ولیعصرقندی پا درازی یک کیلو
128,000 تومان
نارگیلی یک کیلو
165,000 تومان
کیک تولدبا مغز گردو و موز بدون جعبه یک کیلو
190,000 تومان
رولت میوه ای،تر،دسری یک کیلو
170,000 تومان
پای سیب یک کیلو
123,000 تومان
نان چایی یک کیلو
123,000 تومان
باقلوا پیچ یک کیلو
330,000 تومان
باقلوا لوزی یک کیلو
400,000 تومان
باقلوا لوزی مخصوص یک کیلو
475,000 تومان
لطیفه وناپلوئنی یک کیلو
170,000 تومان
برنجی زعفرانی یک کیلو
175,000 تومان
برنجی سفید یک کیلو
142,000 تومان
گردویی یک کیلو
180,000 تومان
زبان،پاپیون یک کیلو
133,000 تومان
اتریشی ، مکزیکی یک کیلو
155,000 تومان
مافین یک کیلو
160,000 تومان
آلمانی، کره ای مارسبانی یک کیلو
175,000 تومان
نان نازک پسته ای یک کیلو
237,000 تومان
نان نازک گردویی یک کیلو
190,000 تومان
حلوا دو رنگ یک کیلو
90,000 تومان
نان نخودی،چرخی زعفرانی یک کیلو
170,000 تومان
فلور یک کیلو
105,000 تومان
کشمشی یک کیلو
105,000 تومان
گل محمدی یک کیلو
105,000 تومان
عسلی یک کیلو
105,000 تومان
خامه ای ،تر،رولت یک کیلو
138,000 تومان
شربتی یک کیلو
95,000 تومان
کیک یزدی یک کیلو
78,000 تومان