کبابی دولپی

(20 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

محمدیه.منطقه 2نبش یاس 16کوبیده تک سیخ
120گرم گوشت تازه گوسفندی و گوساله
55,000 تومان
44,000 تومان
گوجه کبابی 6عدد
6,000 تومان
4,800 تومان
چلو کوبیده مخصوص
160,000 تومان
128,000 تومان
چلو جوجه زعفرانی ( حلزونی)
160,000 تومان
128,000 تومان
چلو جوجه ترش
160,000 تومان
128,000 تومان
چلو چنجه
230,000 تومان
184,000 تومان
چلو کره
50,000 تومان
40,000 تومان
کوبیده تک سیخ
120گرم گوشت تازه گوسفندی و گوساله
55,000 تومان
44,000 تومان
جوجه زعفرانی تک سیخ ( حلزونی)
270 گرمفیله مرغ،فلفل،نان
110,000 تومان
88,000 تومان
جوجه ترش تک سیخ
270 گرم مغز ران مزه دار شده،فلفل، نان
110,000 تومان
88,000 تومان
چنجه رول حلزونی
250 گرم فیله گوساله،دمبه،فلفل،نان
180,000 تومان
144,000 تومان
گوجه کبابی 6عدد
6,000 تومان
4,800 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
24,000 تومان
نوشابه قوطی
20,000 تومان
16,000 تومان
نوشابه کوچک
11,000 تومان
8,800 تومان
دوغ بزرگ
35,000 تومان
28,000 تومان
لیموناد بزرگ
34,000 تومان
27,200 تومان