رستوران حاج کمال

(20 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

محمدیه منطقه یک روبروی بخشداریجوجه بدون برنج معمولی هر پرس
95,000 تومان
76,000 تومان
کوبیده بدون برنج هر پرس
100,000 تومان
80,000 تومان
چلوکوبیده مخصوص
195,000 تومان
156,000 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
175,000 تومان
140,000 تومان
قیمه نثار معمولی
157,000 تومان
125,600 تومان
قیمه نثار مخصوص
190,000 تومان
152,000 تومان
چلوجوجه کباب معمولی
147,000 تومان
117,600 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
175,000 تومان
140,000 تومان
چلوکوبیده معمولی
150,000 تومان
120,000 تومان
چلوکوبیده مخصوص
195,000 تومان
156,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
140,000 تومان
112,000 تومان
چلوماهیچه گردن مخصوص
440,000 تومان
352,000 تومان
چلو ماهی قزل آلا
310,000 تومان
248,000 تومان
چلوکباب ترش معمولی
370,000 تومان
296,000 تومان
چلو کباب ترش مخصوص
395,000 تومان
316,000 تومان
چلو کباب سلطانی معمولی
390,000 تومان
312,000 تومان
چلو کباب سلطانی مخصوص
430,000 تومان
344,000 تومان
چلوکباب برگ معمولی
350,000 تومان
280,000 تومان
چلوکباب برگ مخصوص
380,000 تومان
304,000 تومان
چلوکباب بختیاری معمولی
230,000 تومان
184,000 تومان
چلو کباب بختیاری مخصوص
260,000 تومان
208,000 تومان
چلو جوجه ترش معمولی
185,000 تومان
148,000 تومان
چلوکره
45,000 تومان
36,000 تومان
چلو کباب نگینی
185,000 تومان
148,000 تومان
چلوکباب مخلوط معمولی
197,000 تومان
157,600 تومان
چلوکباب مخلوط مخصوص
220,000 تومان
176,000 تومان
چلوکباب شمشیری
185,000 تومان
148,000 تومان
چلوکباب لقمه
185,000 تومان
148,000 تومان
چلو خورشت قیمه
130,000 تومان
104,000 تومان
کوبیده بدون برنج هر پرس
100,000 تومان
80,000 تومان
جوجه بدون برنج معمولی هر پرس
95,000 تومان
76,000 تومان
جوجه بدون برنج مخصوص هرپرس
105,000 تومان
84,000 تومان
کوبیده معمولی هر سیخ
50,000 تومان
40,000 تومان
کوبیده مخصوص هر سیخ
80,000 تومان
64,000 تومان
جوجه معمولی هر سیخ
89,000 تومان
71,200 تومان
جوجه مخصوص هرسیخ
110,000 تومان
88,000 تومان

ماست و بادمجان
25,000 تومان
20,000 تومان
زیتون پروده
30,000 تومان
24,000 تومان
سالاد
25,000 تومان
20,000 تومان
ماست وخیار
25,000 تومان
20,000 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
24,000 تومان
نوشابه کوچک
11,000 تومان
8,800 تومان
دوغ بزرگ
35,000 تومان
28,000 تومان
دوغ کوچک
11,000 تومان
8,800 تومان
نوشابه قوطی
19,000 تومان
15,200 تومان