رستوران دستپخت

محمدیه منطقه پنج نبش سرو 33چلوکباب کوبیده 2سیخ
100,000 تومان
میکس
یک سیخ کوبیده ،یک سیخ جوجه
150,000 تومان
چلو حلزونی
120,000 تومان
قرمه سبزی یک پرس
85,000 تومان
قیمه لپه یک پرس
85,000 تومان
نثار معمولی یک پرس
120,000 تومان
نثار مخصوص یک پرس
150,000 تومان
زرشک پلو با مرغ( مخصوص) یک پرس
110,000 تومان
قیمه بادمجان یک پرس
85,000 تومان
چلو کباب لقمه یک پرس
150,000 تومان
کباب لقمه(بناب) یک سیخ
60,000 تومان
جوجه یک سیخ
70,000 تومان
کوبیده یک سیخ
35,000 تومان
چلوکره ایرانی یک پرس
30,000 تومان
چلو کره زعفرانی یک پرس
30,000 تومان
کتف وبال یک سیخ
75,000 تومان
گوجه یک سیخ
10,000 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
نوشابه کوچک
12,000 تومان
دوغ کوزه ای بزرگ
35,000 تومان

ماست موسیر
10,000 تومان
زیتون پرورده
15,000 تومان
سالاد فصل
40,000 تومان