سیب مز

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
17:00تا24:00

محمدیه منطقه 2 خیابان مطهری نبش یاس 4سیب زمینی مخصوص بزرگ
هات داگ،سیب زمینی بلژیکی
75,000 تومان
سیب زمینی بزرگ بلژیکی
65,000 تومان
سیب زمینی کوچک بلژیکی
45,000 تومان
فر چیپس مخصوص
33,000 تومان
نوستالژی
13,000 تومان

باربیکیو
13,000 تومان
چیلی تای
13,000 تومان
سالسا
13,000 تومان
مخصوص سیب مز
13,000 تومان
کوکتل
13,000 تومان
مایونز بلژیکی
13,000 تومان
تارتار
13,000 تومان
هزار جزیره
13,000 تومان
خردل
13,000 تومان
سیر
13,000 تومان
سیر چیلی
13,000 تومان
فرانسه
13,000 تومان

قارچ وپنیر
20,000 تومان
آلفردو
20,000 تومان
دیپ چدار
20,000 تومان
بلوچیز
20,000 تومان
دیپ پارمستان قارچ
20,000 تومان

نوشابه قوطی
19,000 تومان
لیموناد کوچک
17,000 تومان
نوشابه شیشه
16,000 تومان