کباب ساطوری بناب

(15 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

محمدیه خیابان رجایی شرقی روبروی پارک سوارکباب معمولی بناب 200گرمی
100,000 تومان
85,000 تومان
کباب مخصوص بناب 300گرمی
120,000 تومان
102,000 تومان
کباب معمولی بناب 200گرمی
100,000 تومان
85,000 تومان
کباب مخصوص بناب 300گرمی
120,000 تومان
102,000 تومان
کباب پپرونی تند بناب 300گرمی
130,000 تومان
110,500 تومان
کباب نگین دار300گرمی
140,000 تومان
119,000 تومان
کباب ویژه 400گرمی
200,000 تومان
170,000 تومان
کباب سلطانی بناب 500گرمی
250,000 تومان
212,500 تومان
جوجه کباب مخصوص
100,000 تومان
85,000 تومان
کتف وبال کبابی
100,000 تومان
85,000 تومان
نان اضافه یک عدد
3,000 تومان
2,550 تومان
چلو کره ایرانی یک پرس
40,000 تومان
34,000 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
25,500 تومان
دلستر بزرگ
30,000 تومان
25,500 تومان
دوغ کوزه ای بزرگ
35,000 تومان
29,750 تومان
نوشابه کوچک
15,000 تومان
12,750 تومان
دوغ کوزه ای کوچک
15,000 تومان
12,750 تومان
نوشابه قوطی
20,000 تومان
17,000 تومان
دوغ آبعلی بزرگ
30,000 تومان
25,500 تومان
دوغ آبعلی کوچک
15,000 تومان
12,750 تومان
لیموناد کوچک
16,000 تومان
13,600 تومان