آجیل داغ آرتا

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
10:30تا14:00
17:00تا23:00

محمدیه منطقه 5 نبش سرو 51چهار مغز یک کیلو
580,000 تومان
بادام هندی یک کیلو
580,000 تومان
پسته فندوقی یک کیلو
600,000 تومان
بادام مغز درختی یک کیلو
375,000 تومان
توت خشک یک کیلو
150,000 تومان
تخمه ژاپنی یک کیلو
300,000 تومان
تخمه هندوانه یک کیلو
160,000 تومان
تخمه دور سفید اعلاء یک کیلو
165,000 تومان
مغز فندوق یک کیلو
330,000 تومان
مغز گردو یک کیلو
320,000 تومان
گردوی سالم کاغذی یک کیلو
170,000 تومان
خرما خشک یک کیلو
110,000 تومان