کباب داغ، نان داغ گندم

محمدیه بهر اتوبانخوراک کوبیده
2سیخ کوبیده،لیمو،سبزی،نان داغ
105,000 تومان
چلو کوبیده
2سیخ کوبیده،لیمو،سبزی،
150,000 تومان
خوراک جوجه
250گرم فیله مرغ،لیمو،سبزی،نان داغ
90,000 تومان
چلو جوجه
145,000 تومان
بال وکتف
50,000 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
دوغ کوچک
15,000 تومان
نوشابه کوچک
11,000 تومان
دوغ بزرگ
30,000 تومان
دلستر بزرگ
33,000 تومان

سالاد کاهو
20,000 تومان
ماست کوزه ای
25,000 تومان