عطاری زعفران

محمدیه،منطقه 4 نبش کاج22نعناع
50,000 تومان
گلاب
61,000 تومان
کاسنی
50,000 تومان

فلفل سیاه صد گرم
45,000 تومان
زرد جوبه یک کیلو
150,000 تومان
دارچین صد گرم
45,000 تومان