تهیه غذای تشریفات

مهرگان،چهاراه امام حسین( ع)زرشک پلو با مرغ
110,000 تومان
چلو کوبیده
2سیخ کوبیده 100گرمی ، گوجه
125,000 تومان
چلو جوجه
200گرم جوجه
110,000 تومان
قیمه نثار
135,000 تومان
چلو کتف وبال
110,000 تومان
چلو کتف وبال
110,000 تومان
چلو کباب میکس
یک سیخ کوبیده ، یک سیخ جوجه
145,000 تومان
کوبیده یک سیخ
50,000 تومان
جوجه یک سیخ 200گرم
75,000 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
نوشابه کوچک
12,000 تومان
دوغ کوزه ای بزرگ
35,000 تومان
دوغ خوشگوار بزرگ
35,000 تومان
دوغ آبعلی کوچک
18,000 تومان
لیموناد شیشه
18,000 تومان