فست فود تایماز(هایدا)

(15 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

محمددیه ، منطقه 5 جنب مزار شهداپیتزا مخصوص خانواده
ژامبون 90درصد،گوشت و مرغ،پنیر پیتزا، قارچ،گوجه،فلفل دلمه، ذرت
215,000 تومان
182,750 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
ژامبون 90درصد،گوشت و مرغ،پنیر پیتزا، قارچ،گوجه،فلفل دلمه
205,000 تومان
174,250 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
ژامبون 90درصد،گوشت و مرغ،پنیر پیتزا، قارچ،گوجه،فلفل دلمه
110,000 تومان
93,500 تومان
پیتزا مخصوص خانواده
ژامبون 90درصد،گوشت و مرغ،پنیر پیتزا، قارچ،گوجه،فلفل دلمه، ذرت
215,000 تومان
182,750 تومان
پیتزا مخصوص نرمال
ژامبون 90درصد،گوشت و مرغ،پنیر پیتزا، قارچ،گوجه،فلفل دلمه،ذرت
118,000 تومان
100,300 تومان
پیتزا مرغ و قارچ خانواده
سس کف مخصوص،فیله مرغ تکه شده،پنیر پیتزا ،گوجه ،قارچ ،ذرت
275,000 تومان
233,750 تومان
پیتزا مرغ و قارچ نرمال
سس کف مخصوص،فیله مرغ تکه شده،پنیر پیتزا ،گوجه ،قارچ ،ذرت
140,000 تومان
119,000 تومان
پیتزا گوشت و قارچ خانواده
گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا،قارچ ،ذرت
310,000 تومان
263,500 تومان
پیتزا گوشت قارچ نرمال
گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا،قارچ ،ذرت
170,000 تومان
144,500 تومان
پیتزا پپرونی مخصوص
ژامبون تنداسلایس شده،پنیر پیتزا،قارچ
230,000 تومان
195,500 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
ژامبون تنداسلایس شده،پنیر پیتزا،قارچ
125,000 تومان
106,250 تومان
پیتزا سبزیجات خانواده
قارچ،دلمه،گوجه،ذرت،زیتون
150,000 تومان
127,500 تومان
پیتزا سبزیجات نرمال
قارچ،دلمه،گوجه،ذرت،زیتون
80,000 تومان
68,000 تومان
پیتزا رست بیف خانواده
گوشت مزه دار شده،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل،دلمه،ذرت
390,000 تومان
331,500 تومان
پیتزا رست بیف نرمال
گوشت مزه دار شده،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل،دلمه،ذرت
220,000 تومان
187,000 تومان
پیتزا سزار خانواده
سس کف مخصوص،فیله مرغ مزه دار شده،پنیر پیتزا،قارچ،گوجه، کاهو
285,000 تومان
242,250 تومان
پیتزا سزار نرمال
سس کف مخصوص،فیله مرغ مزه دار شده،پنیر پیتزا،قارچ،گوجه، کاهو
150,000 تومان
127,500 تومان
پیتزا چهار فصل خانواده
چهار نوع پیتزا ( مرغ، گوشت،ژامبون،پپرونی،)در دو برش
280,000 تومان
238,000 تومان
پیتزا چهار فصل نرمال
چهار نوع پیتزا(مرغ،گوشت،ژامبون،پپرونی) در دو برش
145,000 تومان
123,250 تومان
پیتزا مکزیکی خانواده
گوشت چرخ کرده،ژامبون گوشت ومرغ ،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل،دلمه
270,000 تومان
229,500 تومان
پیتزا مکزیکی نرمال
گوشت چرخ کرده،ژامبون گوشت ومرغ ،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل،دلمه
140,000 تومان
119,000 تومان
پیتزا ویژه هایدا خانواده
ژامبون گوشت،گوشت مزه دارشده،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل،دلمه،گوجه،کنجد
350,000 تومان
297,500 تومان
پیتزا ویژه هایدا نرمال
ژامبون گوشت،گوشت مزه دارشده،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل،دلمه،گوجه،کنجد
180,000 تومان
153,000 تومان

همبرگر دستی
همبرگردستی،کاهو ،گوجه،خیار شور
80,000 تومان
68,000 تومان
همبرگر شرکتی
همبرگردستی،کاهو ،گوجه،خیار شور
55,000 تومان
46,750 تومان
همبرگر دوبل دستی
دوعددهمبرگردستی،کاهو،گوجه،خیارشور
150,000 تومان
127,500 تومان
همبرگر دوبل شرکتی
دوعددهمبرگردستی،کاهو،گوجه،خیارشور
100,000 تومان
85,000 تومان
چیزبرگر دستی
همبرگردستی،پنیرگودا،کاهو،گوجه،خیارشور
110,000 تومان
93,500 تومان
چیز برگر شرکتی
همبرگردستی،پنیرگودا،کاهو،گوجه،خیارشور
80,000 تومان
68,000 تومان
چیزبرگر دوبل دستی
دوعددهمبرگردستی،پنیر گودا،کاهو،گوجه،خیارشور
210,000 تومان
178,500 تومان
چیزبرگر دوبل شرکتی
دوعددهمبرگردستی،پنیر گودا،کاهو،گوجه،خیارشور
135,000 تومان
114,750 تومان
قارچ برگر دستی
هبرگر دستی،سس قارچ مخصوص،کاهو،گوجه،خیار شور
105,000 تومان
89,250 تومان
قارچ برگر شرکتی
همبرگردستی،سس قارچ مخصوص،کاهو،گوجه،خیارشور
70,000 تومان
59,500 تومان
قارچ برگر دوبل دستی
دوعددهمبرگردستی،سس قارچ مخصوص،کاهو،گوجه،خیارشور
200,000 تومان
170,000 تومان
قارچ برگر شرکتی
دوعددهمبرگردستی،سس قارچ مخصوص،کاهو،گوجه،خیارشور
120,000 تومان
102,000 تومان
سوپر برگر دوبل دستی
دوعددهمبرگر دستی،سس قارچ مخصوص،کاهو،گوجه،خیارشور
220,000 تومان
187,000 تومان
سوپر برگر دوبل شرکتی
دوعدد همبرگر دستی،سس قارچ مخصوص،پنیر،کاهو،گوجه،خیارشور
130,000 تومان
110,500 تومان
رویال برگر دستی
همبرگر دستی،سس قارچ مخصوص،ژامبون،کاهو،گوجه،خیارشور
150,000 تومان
127,500 تومان
رویال برگر شرکتی
همبرگر دستی،سس قارچ مخصوص،ژامبون،کاهو،گوجه،خیارشور
120,000 تومان
102,000 تومان
زینگر برگر دستی
فیله سوخاری شده،همبرگر،سس قارچ مخصوص،کاهو،گوجه،خیارشور
125,000 تومان
106,250 تومان
زینگر برگر شرکتی
فیله سوخاری شده،همبرگر،سس قارچ مخصوص،کاهو،گوجه،خیارشور
95,000 تومان
80,750 تومان
هات برگر دستی
همبرگر دستی،هات داگ90درصد،کاهو،گوجه،گوجه،خیارشور
130,000 تومان
110,500 تومان
هات برگر شرکتی
همبرگر دستی،هات داگ90درصد،کاهو،گوجه،گوجه،خیارشور
100,000 تومان
85,000 تومان

چیکن آلفردو
مرغ مزه دار شده،سس مخصوص،قارچ،شیر،خامه،پنیر
125,000 تومان
106,250 تومان
بیف استراگانف
گوشت مزه دار شده،سس مخصوص،قارچ،خامه،شیر،پنیر
200,000 تومان
170,000 تومان
چیکن استراگانف
مرغ مزه دار شده،سس مخصوص،قارچ،شیر،خامه،خلال سیب زمینی
130,000 تومان
110,500 تومان
فیله استریپس
فیله مزه دار شده،آرد
130,000 تومان
110,500 تومان

ژامبون گوشت تنوری مخصوص
ژامبون90درصد گوشت،قارچ وپنیر
135,000 تومان
114,750 تومان
ژامبون سرد
ژامبون 90درصد ،سس مخصوص
90,000 تومان
76,500 تومان
هات داگ
هات داگ 70درصد،کاهو،خیارشور
65,000 تومان
55,250 تومان
هات داگ مخصوص
هات داگ 202
75,000 تومان
63,750 تومان
استیک فیلادلفیا
گوشت راسته مزه دار شده
190,000 تومان
161,500 تومان
ساندویچ فیله مرغ
فیله مرغ مزه دار شده
120,000 تومان
102,000 تومان
ساندویچ ویژه هایدا
همبرگر،هات داگ ،ژامبون،فیله مرغ،فلافل
250,000 تومان
212,500 تومان
بندری
60,000 تومان
51,000 تومان

سیب زمینی بزرگ
95,000 تومان
80,750 تومان
سیب زمینی باپنیر کوچک
95,000 تومان
80,750 تومان
سیب زمینی با پنیر بزرگ
120,000 تومان
102,000 تومان
سالاد فصل
45,000 تومان
38,250 تومان
سیب زمینی کوچک
50,000 تومان
42,500 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
25,500 تومان
نوشابه کوچک
12,000 تومان
10,200 تومان
نوشابه قوطی
20,000 تومان
17,000 تومان
دلستر کوچک طعم های مختلف
23,000 تومان
19,550 تومان
دلستر بزرگ
35,000 تومان
29,750 تومان
دوغ خوشگوار بزرگ
40,000 تومان
34,000 تومان
دوغ لیوانی
10,000 تومان
8,500 تومان
آبمعدنی کوچک
6,000 تومان
5,100 تومان