پیتزا شهر شب

(20 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

محمدیه خیابان امام حسین ع روبری بانک صادراتپیتزا مخصوص خانواده
210,000 تومان
168,000 تومان
پیتزا مخصوص 2نفره
120,000 تومان
96,000 تومان
پیتزا مخصوص نرمال
100,000 تومان
80,000 تومان
پیتزا مخصوص مینی
70,000 تومان
56,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ خانواده
250,000 تومان
200,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ2نفره
140,000 تومان
112,000 تومان
پیتزا مرغ وقارچ نرمال
105,000 تومان
84,000 تومان
پیتزا مینی نرمال مرغ وقارچ
80,000 تومان
64,000 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
250,000 تومان
200,000 تومان
پیتزا پپرونی دونفره
140,000 تومان
112,000 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
110,000 تومان
88,000 تومان
پیتزا مینی نرمال پپرونی
80,000 تومان
64,000 تومان
پیتزا برگر خانواده
250,000 تومان
200,000 تومان
پیتزا برگر دونفره
140,000 تومان
112,000 تومان
پیتزا برگر نرمال
110,000 تومان
88,000 تومان
پیتزا برگر مینی نرمال
80,000 تومان
64,000 تومان

بندری
125,000 تومان
100,000 تومان
جگر
130,000 تومان
104,000 تومان
ماکارانی
90,000 تومان
72,000 تومان
جگر بندری
130,000 تومان
104,000 تومان
سوسیس سیب زمینی
110,000 تومان
88,000 تومان

بندری با نان فرانسوی
50,000 تومان
40,000 تومان
بندری ویژه بانان فرانسوی
75,000 تومان
60,000 تومان
جگر بانان فرانسوی
55,000 تومان
44,000 تومان
جگر بندری با نان فرانسوی
55,000 تومان
44,000 تومان
جگر بندری ویژه با نان فرانسوی
80,000 تومان
64,000 تومان
همبرگر مخصوص با نان فرانسوی
55,000 تومان
44,000 تومان
همبرگر قارچ برگر بانان فرانسوی
80,000 تومان
64,000 تومان
دوبل برگر بانان فرانسوی
90,000 تومان
72,000 تومان
رویا برگر بانان فرانسوی
90,000 تومان
72,000 تومان
چیز برگر با نان فرانسوی
70,000 تومان
56,000 تومان
هات داگ با نان فرانسوی
50,000 تومان
40,000 تومان
فلافل با نان فرانسوی
28,000 تومان
22,400 تومان
فلافل ویژه بانان فرانسوی
55,000 تومان
44,000 تومان
هایدا با نان فرانسوی
75,000 تومان
60,000 تومان
هات داگ ویژه با نان فرانسوی
70,000 تومان
56,000 تومان
سوسیس آلمانی با نان فرانسوی
35,000 تومان
28,000 تومان
سوسیس آلمانی ویژه با نان فرانسوی
60,000 تومان
48,000 تومان
کوکتل با نان فرانسوی
50,000 تومان
40,000 تومان
کوکتل ویژه با نان فرانسوی
75,000 تومان
60,000 تومان
کالباس خشک بانان فرانسوی
55,000 تومان
44,000 تومان
ژامبون مرغ با نان فرانسوی
65,000 تومان
52,000 تومان
ژامبون گوشت با نان فرانسوی
70,000 تومان
56,000 تومان
ژامبون مرغ با گوشت ویژه(بانان فرانسوی)
90,000 تومان
72,000 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
24,000 تومان
نوشابه کوچک
11,000 تومان
8,800 تومان
دلستر بزرگ
30,000 تومان
24,000 تومان
لیموناد بزرگ
30,000 تومان
24,000 تومان
لیموناد کوچک
17,000 تومان
13,600 تومان
دوغ بزرگ
36,000 تومان
28,800 تومان
دوغ کوچک
11,000 تومان
8,800 تومان