رستوران جوجه طلایی

محمدیه،منطقه دو خیابان مطهری بالاتر از پاستورچلوکباب کوبیده زعفرانی
115,000 تومان
چلو جوجه کباب زعفرانی
95,000 تومان
چلوکباب وزیری مخلوط
135,000 تومان
چلوکباب نگینی
115,000 تومان
چلو کباب شفت
135,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
90,000 تومان
چلو قیمه نثار
115,000 تومان
چلو قرمه سبزی
80,000 تومان
چلو خورشت قیمه لپه
80,000 تومان
کباب کوبیده یک سیخ
45,000 تومان
جوجه کباب یک سیخ
60,000 تومان
چلو کره
30,000 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
دوغ بزرگ
35,000 تومان
نوشابه کوچک
11,000 تومان
دلستر بزرگ
31,000 تومان
دلستر کوچک
16,000 تومان