خشکشویی حالا خورشید

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
08:30تا13:30
16:30تا21:30

محمدیه ،منطقه یک گلسار یکم نبش شقایق دومشستشوی پیراهن وشلوار
45,000 تومان
اتوی پیراهن وشلوار
20,000 تومان
شستشوی کت وشلوار معمولی
95,000 تومان
اتوی کت و شلوار معمولی
55,000 تومان
شستشوی کت وشلوار برند
150,000 تومان
اتو کت وشلوار برند
110,000 تومان
شستشوی مانتو
70,000 تومان
اتوی مانتو
35,000 تومان
شستشوی پتوی یکنفره
70,000 تومان
شستشوی پتوی دونفره
80,000 تومان