فست فود مستر بمب

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
10:30تا22:30

(15 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

محمدیه منطقه 5نبش سرو 43پیتزا کرات خانواده
خمیر پیتزا مخصوص،ژامبون کرات 90%،پنیر پیتزا ترکیبی،قارچ،فلفل دلمه،گوجه فرنگی وانواع ادویه مخصوص مستر بمب
255,000 تومان
216,750 تومان
ناموجود
پیتزا کرات یک نفره
خمیر پیتزا مخصوص،ژامبون کرات 90%،پنیر پیتزا ترکیبی،قارچ،فلفل دلمه،گوجه فرنگی وانواع ادویه مخصوص مستر بمب
118,000 تومان
100,300 تومان
ناموجود
پیتزا کرات مینی
خمیر پیتزا مخصوص،ژامبون کرات 90%،پنیر پیتزا ترکیبی،قارچ،فلفل دلمه،گوجه فرنگی وانواع ادویه مخصوص مستر بمب
85,000 تومان
72,250 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
خمیر پیتزا مخصوص،کالباس دانمارکی،کالباس مکزیکی،پنیر پیتزا ترکیبی،قارچ،فلفل دلمه،گوجه فرنگی وانواع ادویه مخصوص مستر بمب
215,000 تومان
182,750 تومان
پیتزا مخلوط دونفره
خمیر پیتزا مخصوص،کالباس دانمارکی،کالباس مکزیکی،پنیر پیتزا ترکیبی،قارچ،فلفل دلمه،گوجه فرنگی و انواع ادویه مخصوص مستر بمب
148,000 تومان
125,800 تومان
پیتزا مخلوط یک نفره
خمیر پیتزا مخصوص،کالباس دانمارکی،کالباس مکزیکی،پنیر پیتزا ترکیبی،قارچ،فلفل دلمه،گوجه فرنگی وانواع ادویه مخصوص مستر بمب
110,000 تومان
93,500 تومان
پیتزا مخلوط مینی
خمیر پیتزا مخصوص،کالباس دانمارکی،کالباس مکزیکی،پنیر پیتزا ترکیبی،قارچ،فلفل دلمه،گوجه فرنگی وانواع ادویه مخصوص مستر بمب
75,000 تومان
63,750 تومان
پیتزا مخصوص خانواده
خمیر پیتزا مخصوص،کالباس دانمارکی،کالباس مکزیکی،مرغ مزه دارشده ،پنیر پیتزا ترکیبی،قارچ،فلفل دلمه،گوجه فرنگی و انواع ادویه مخصوص مستر بمب
249,000 تومان
211,650 تومان
پیتزا مخصوص 2نفره
خمیر پیتزا مخصوص،کالباس دانمارکی،کالباس مکزیکی،مرغ مزه دارشده ،پنیر پیتزا ترکیبی،قارچ،فلفل دلمه،گوجه فرنگی و انواع ادویه مخصوص مستر بمب
169,000 تومان
143,650 تومان
پیتزا مخصوص یک نفره
خمیر پیتزا مخصوص،کالباس دانمارکی،کالباس مکزیکی،مرغ مزه دارشده ،پنیر پیتزا ترکیبی،قارچ،فلفل دلمه،گوجه فرنگی و انواع ادویه مخصوص مستر بمب
130,000 تومان
110,500 تومان
پیتزا مخصوص یک نفره
خمیر پیتزا مخصوص،کالباس دانمارکی،کالباس مکزیکی،مرغ مزه دارشده ،پنیر پیتزا ترکیبی،قارچ،فلفل دلمه،گوجه فرنگی و انواع ادویه مخصوص مستر بمب
90,000 تومان
76,500 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
خمیر پیتزا مخصوص،پپرونی مطهر،پنیر پیتزا ترکیبی،قارچ،فلفل دلمه،گوجه فرنگی،انواع ادویه مخصوص مستر بمب
235,000 تومان
199,750 تومان
پیتزا پپرونی دونفره
خمیر پیتزا مخصوص،پپرونی مطهر،پنیر پیتزا ترکیبی،قارچ،فلفل دلمه،گوجه فرنگی،انواع ادویه مخصوص مستر بمب
169,000 تومان
143,650 تومان
پیتزا پپرونی یک نفره
خمیر پیتزا مخصوص،پپرونی مطهر،پنیر پیتزا ترکیبی،قارچ،فلفل دلمه،گوجه فرنگی،انواع ادویه مخصوص مستر بمب
125,000 تومان
106,250 تومان
پیتزا پپرونی مینی
خمیر پیتزا مخصوص،پپرونی مطهر،پنیر پیتزا ترکیبی،قارچ،فلفل دلمه،گوجه فرنگی،انواع ادویه مخصوص مستر بمب
85,000 تومان
72,250 تومان
پیتزا مرغ و قارچ خانواده
خمیر پیتزا مخصوص،مرغ مزه دار روز،پنیرپیتزاترکیبی،قارچ،فلفل دلمه،گوجه فرنگی،انواع ادویه مخصوص مستر بمب
295,000 تومان
250,750 تومان
پیتزا مرغ وقارچ دونفره
خمیر پیتزا مخصوص،مرغ مزه دار روز،پنیرپیتزاترکیبی،قارچ،فلفل دلمه،گوجه فرنگی،انواع ادویه مخصوص مستر بمب
250,000 تومان
212,500 تومان
پیتزا مرغ وقارچ یک نفره
خمیر پیتزا مخصوص،مرغ مزه دار روز،پنیرپیتزاترکیبی،قارچ،فلفل دلمه،گوجه فرنگی،انواع ادویه مخصوص مستر بمب
200,000 تومان
170,000 تومان
پیتزا مرغ وقارچ مینی
خمیر پیتزا مخصوص،مرغ مزه دار روز،پنیرپیتزاترکیبی،قارچ،فلفل دلمه،گوجه فرنگی،انواع ادویه مخصوص مستر بمب
150,000 تومان
127,500 تومان
پیتزا رست بیف خانواده
خمیر پیتزا مخصوص،گوشت گوساله روز مزه دار شده ،پنیر پیتزا ترکیبی،قارچ،فلفل دلمه،گوجه فرنگی،انواع ادویه مخصوص مستر بمب
339,000 تومان
288,150 تومان
پیتزا اسلایس سوسیس آلمانی
65,000 تومان
55,250 تومان
پیتزا اسلایس مخلوط
75,000 تومان
63,750 تومان
پیتزا اسلایس پپرونی
80,000 تومان
68,000 تومان
پیتزا اسلایس کرات
85,000 تومان
72,250 تومان
پیتزا اسلایس مخصوص
90,000 تومان
76,500 تومان
پیتزا اسلایس مرغ وقارچ
150,000 تومان
127,500 تومان
پیتزا اسلایس رست بیف
165,000 تومان
140,250 تومان

جگر بندری میکس
65,000 تومان
55,250 تومان
ناموجود
فلافل دستی مخصوص 8تایی
60,000 تومان
51,000 تومان
فلافل دستی 7تایی
45,000 تومان
38,250 تومان
رویال برگر مخصوص
135,000 تومان
114,750 تومان
ناموجود
چیزبرگر مخصوص
135,000 تومان
114,750 تومان
ناموجود
هات داگ گوشت
63,000 تومان
53,550 تومان
ناموجود
فیله مرغ مخصوص
150,000 تومان
127,500 تومان
فیله مرغ
135,000 تومان
114,750 تومان
همبرگر دستی مخصوص مستر بمب
150,000 تومان
127,500 تومان
همبرگر دستی 150گرمی مخصوص
89,000 تومان
75,650 تومان
همبرگردستی 150گرمی
68,000 تومان
57,800 تومان
همبرگر شرکتی 100گرمی
53,000 تومان
45,050 تومان
بندری مخصوص مستر بمب
145,000 تومان
123,250 تومان
بندری آبادانی
68,000 تومان
57,800 تومان
بندری آبادانی مخصوص
85,000 تومان
72,250 تومان
هات داگ پنیری مخصوص
79,000 تومان
67,150 تومان
هات داگ پنیری
80,000 تومان
68,000 تومان
سوسیس بلغاری مخصوص
78,000 تومان
66,300 تومان
سوسیس بلغاری
70,000 تومان
59,500 تومان
سوسیس کوکتل مخصوص
73,000 تومان
62,050 تومان
سوسیس کوکتل
63,000 تومان
53,550 تومان
هات داگ گوشت مخصوص
79,000 تومان
67,150 تومان
هات داگ گوشت
68,000 تومان
57,800 تومان
جگر
65,000 تومان
55,250 تومان
جگر بندری میکس مخصوص
80,000 تومان
68,000 تومان

سیب زمینی بزرگ
80,000 تومان
68,000 تومان
سیب زمینی کوچک
45,000 تومان
38,250 تومان
سیب زمینی بزرگ بندری
95,000 تومان
80,750 تومان
سیب زمینی بزرگ پپرونی
100,000 تومان
85,000 تومان
مزرعه سیب زمینی
165,000 تومان
140,250 تومان
قارچ وپنیر اضافه
25,000 تومان
21,250 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
25,500 تومان
نوشابه کوچک
12,000 تومان
10,200 تومان
دوغ زالی
22,000 تومان
18,700 تومان
دوغ لیوانی خوشگوار
10,000 تومان
8,500 تومان