فلافل کیلویی دل مزه

اکنون تعطیل است


محمدیه منطقه 4نبش یاس 22.مهرگان فاز یک بازارچه گلستانبندری
46,000 تومان
بندری ویژه
65,000 تومان
هات داگ
55,000 تومان
هات داگ ویژه
75,000 تومان
ژامبون تنوری
75,000 تومان
کوکتل
45,000 تومان
کوکتل ویژه
62,000 تومان
بلغاری
48,000 تومان
سوسیس آلمانی
40,000 تومان
بلغاری ویژه
68,000 تومان
سوسیس سیب زمینی
43,000 تومان
ژامبون گوشت سرد
60,000 تومان
ماکارونی
35,000 تومان
فلافل مخصوص
6قرص فلافل،ژامبون،قارچ و پنیر
70,000 تومان
فلافل ویژه دل مزه
6قرص فلافل،سالاد کلم
32,000 تومان
فلاسیس
6قرص فلافل، هات داگ
60,000 تومان
کافل
6قرص فلافل،3برگ ژامبون گوشت
52,000 تومان
فلافل سبزیجات
39,000 تومان

برگر ذغالی
54,000 تومان
رویال برگر
84,000 تومان
دوبل برگر
79,000 تومان
چیزبرگر
64,000 تومان
قارچ برگر
74,000 تومان

فلافل یک کیلو
85,000 تومان
بندری یک کیلو
160,000 تومان