سوخاری کیلویی لیمو

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
17:00تا24:00

مهرگان نبش چهاراه آتش نشانیران و سینه 200گرم
59,000 تومان
قارچ 200گرم
44,000 تومان
ران و سینه 200گرم
59,000 تومان
ران و سینه نیم کیلو
147,500 تومان
کتف وبال 200گرم
57,000 تومان
کتف و بال نیم کیلو
142,500 تومان
فیله 200گرم
78,000 تومان
فیله نیم کیلو
195,000 تومان
قارچ 200گرم
44,000 تومان
قارچ نیم کیلو
110,000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده 200 گرم
34,000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده نیم کیلو
85,000 تومان
سیب زمینی سوخاری 200 گرم
44,000 تومان
سیب زمینی سوخاری نیم کیلو
110,000 تومان
توپک پنیری سوخاری 200 گرم
89,000 تومان
توپک پنیری سوخاری نیم کیلو
222,000 تومان
پنیر کبابی سوخاری 200 گرم
93,000 تومان
پنیر کبابی سوخاری نیم کیلو
232,000 تومان
کوکتل پنیری 200 گرم
54,000 تومان
کوکتل پنیری نیم کیلو
135,000 تومان
کرن داگ 200 گرم
59,000 تومان
کرن داگ نیم کیلو
147,500 تومان

نوشابه بزرگ
29,500 تومان
نوشابه کوچک
11,500 تومان
دوغ بزرگ
34,000 تومان