فست فود شهرمزه

محمدیه منطقه 6خیابان امام حسین ع روبروی دادگستریفلافل
40,000 تومان
فلافل کنجدی
45,000 تومان
فلافل مخصوص
60,000 تومان
بندری
50,000 تومان
همبرگر
50,000 تومان
هات داگ
50,000 تومان
ماکارونی
40,000 تومان
سیب زمینی کوچک
40,000 تومان
سیب زمینی بزرگ
70,000 تومان
کالباس
50,000 تومان
سمبوسه
25,000 تومان
همبرگر دوبل
75,000 تومان

پیتزا مخلوط نرمال
110,000 تومان
پیتزا گوشت و قارچ نرمال
150,000 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
120,000 تومان
پیتزا مرغ نرمال
140,000 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
نوشابه کوچک
11,000 تومان
دوغ بزرگ
35,000 تومان
لیموناد کوچک
16,500 تومان
لیموناد بزرگ
27,000 تومان