فست فود وسوسه

(15 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

مهرگان خیابان ولیعصر نبش چهاراه امام حسینپیتزا مخصوص خانواده
220,000 تومان
187,000 تومان
کباب برگر مخصوص دستی 90%
55,000 تومان
46,750 تومان
بندری ویژه با قارچ وپنیر
75,000 تومان
63,750 تومان
پیتزا فیله خانواده
260,000 تومان
221,000 تومان
پیتزا فیله نرمال
130,000 تومان
110,500 تومان
پیتزا مرغ و قارچ خانواده
240,000 تومان
204,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ نرمال
130,000 تومان
110,500 تومان
پیتزا گوشت و قارچ خانواده
240,000 تومان
204,000 تومان
پیتزا گوشت و قارچ نرمال
130,000 تومان
110,500 تومان
پیتزا ممتاز وسوسه خانواده
240,000 تومان
204,000 تومان
پیتزا ممتاز وسوسه نرمال
120,000 تومان
102,000 تومان
پیتزا مخصوص خانواده
220,000 تومان
187,000 تومان
پیتزا مخصوص نرمال
110,000 تومان
93,500 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
220,000 تومان
187,000 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
110,000 تومان
93,500 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
220,000 تومان
187,000 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
110,000 تومان
93,500 تومان
پیتزا گوشت و فیله خانواده
260,000 تومان
221,000 تومان
پیتزا گوشت و فیله نرمال
130,000 تومان
110,500 تومان

همبرگر مخصوص دستی 90%
55,000 تومان
46,750 تومان
کباب برگر مخصوص دستی 90%
55,000 تومان
46,750 تومان
هات داگ 70%مخصوص
55,000 تومان
46,750 تومان
سوسیس سیب زمینی
55,000 تومان
46,750 تومان
سوسیس بندری با قارچ
55,000 تومان
46,750 تومان
ژامبون مرغ سرد
60,000 تومان
51,000 تومان
ژامبون گوشت سرد
60,000 تومان
51,000 تومان
فیله مرغ
80,000 تومان
68,000 تومان
مرغ وقارچ
80,000 تومان
68,000 تومان
جگر مرغ با قارچ
55,000 تومان
46,750 تومان
جگر بندری با قارچ
55,000 تومان
46,750 تومان
کوکتل ممتاز
55,000 تومان
46,750 تومان
ماکارونی با قارچ
45,000 تومان
38,250 تومان
فلافل معمولی
45,000 تومان
38,250 تومان
ژامبون مرغ وگوشت
60,000 تومان
51,000 تومان
ویژه وسوسه عطاویچ
برگر،فیله مرغ با قارچ پنیر
95,000 تومان
80,750 تومان
کباب برگر ویژه 90%
برگر،قلرچ ،پنیر ، ژامبون
75,000 تومان
63,750 تومان
همبرگر ویژه
همبرگر، ژامبون قارچ وپنیر
75,000 تومان
63,750 تومان
بندری ویژه با قارچ وپنیر
75,000 تومان
63,750 تومان
هات داگ ویژه
ژامبون و قارچ پنیر
75,000 تومان
63,750 تومان
کوکتل ممتاز ویژه
ژامبون ،قارچ وپنیر
75,000 تومان
63,750 تومان
ژامبون تنوری ویژه با قارچ وپنیر
75,000 تومان
63,750 تومان
دوبل برگر
همبرگر مخصوص 2عدد،پنیر ، ژامبون
100,000 تومان
85,000 تومان
رست چیکن
مرغ ،قارچ وپنیر
90,000 تومان
76,500 تومان
رویال برگر
برگر،ژامبون،قارچ وپنیر
100,000 تومان
85,000 تومان
قارچ برگر
همبرگر مخصوص،قارچ وپنیر
75,000 تومان
63,750 تومان
جگر بندری ویژه با قارچ وپنیر
75,000 تومان
63,750 تومان
فلافل ویژه
ژامبون، قارچ وپنیر
60,000 تومان
51,000 تومان
ماکارونی باقارچ وپنیر
60,000 تومان
51,000 تومان
رویال هات داگ
برگر،ژامبون گوشت،مرغ،قارچ وپنیر
100,000 تومان
85,000 تومان
مکدونالد
برگر،ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،قارچ وپنیر
80,000 تومان
68,000 تومان
چیز برگر مخصوص
همبرگر مخصوص،ژامبون مرغ،پنیر
75,000 تومان
63,750 تومان

نوشابه بزرگ
29,500 تومان
25,075 تومان
نوشابه قوطی
19,000 تومان
16,150 تومان
نوشابه کوچک
11,000 تومان
9,350 تومان
دوغ بزرگ
35,500 تومان
30,175 تومان
دلستر بزرگ
30,000 تومان
25,500 تومان
لیموناد بزرگ
27,500 تومان
23,375 تومان