رستوران بابا کوهی

محمدیه میدان ساعت بلوار جانبازان روبروی برج ارتشچلو کباب کوبیده
125,000 تومان
کوبیده یک سیخ
45,000 تومان
چلو جوجه زعفرانی
130,000 تومان
جوجه یک سیخ
95,000 تومان
چلو کباب لقمه نگین دار
135,000 تومان
کباب لقمه نگین دار یک سیخ
95,000 تومان
چلو خورشت قیمه
105,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
110,000 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
دلستر بزرگ
30,000 تومان
نوشابه کوچک
11,000 تومان
نوشابه قوطی
18,000 تومان

ماست موسیر
12,000 تومان