کلبه تنوری مسعود

(15 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

محمدیه بر اتوبانهمبرگر
90,000 تومان
76,500 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
145,000 تومان
123,250 تومان
چیز برگر
120,000 تومان
102,000 تومان
پیتزا گوشت و قارچ نرمال
180,000 تومان
153,000 تومان
ویژه مغز و زبان
مغز ،زبان ،ژامبون گوشت ،ژامبون مرغ،قارچ وپنیر
185,000 تومان
157,250 تومان
ویژه گوشت
همبرگردستی ذغالی،ژامبون گوشت،قارچ وپنیر
150,000 تومان
127,500 تومان
ویژه مرغ
مرغ،ژامبون مرغ،قارچ وپنیر
135,000 تومان
114,750 تومان
ویژه هات داگ
هات داگ،ژامبون گوشت،قارچ وپنیر
120,000 تومان
102,000 تومان
ویژه کوکتل
کوکتل،ژامبون گوشت،قارچ وپنیر
115,000 تومان
97,750 تومان

مغز و زبان
125,000 تومان
106,250 تومان
چیز ژامبون گوشت
125,000 تومان
106,250 تومان
چیز ژامبون مرغ
110,000 تومان
93,500 تومان
مرغ
80,000 تومان
68,000 تومان
هات داگ پنیر
100,000 تومان
85,000 تومان
کوکتل پنیر
90,000 تومان
76,500 تومان
هات داگ
65,000 تومان
55,250 تومان
کوکتل
55,000 تومان
46,750 تومان
بندری
65,000 تومان
55,250 تومان
ماکارانی
50,000 تومان
42,500 تومان
هایدا گوشت سرد
100,000 تومان
85,000 تومان
فلافل
50,000 تومان
42,500 تومان
آلمانی
50,000 تومان
42,500 تومان
کوکتل
60,000 تومان
51,000 تومان
جگر مرغ
60,000 تومان
51,000 تومان
افزودن قارچ و پنیر به هر یک ساندویچ
30,000 تومان
25,500 تومان

همبرگر
90,000 تومان
76,500 تومان
دوبل برگر
150,000 تومان
127,500 تومان
چیز برگر
120,000 تومان
102,000 تومان
دوبل چیز برگر
180,000 تومان
153,000 تومان

پیتزا مخلوط نرمال
145,000 تومان
123,250 تومان
پیتزا گوشت و قارچ نرمال
180,000 تومان
153,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ نرمال
160,000 تومان
136,000 تومان

نوشابه کوچک
11,000 تومان
9,350 تومان
نوشابه قوطی
19,000 تومان
16,150 تومان