فست فود تاج محل

مهرگان بلوار امام رضا جنب آتش نشانیپیتزا تاج محل نرمال
160,000 تومان
سر آشپز نرمال
140,000 تومان
فیله نرمال
140,000 تومان
پیتزا گوشت نرمال
140,000 تومان
کاپری نرمال
125,000 تومان
ورونا نرمال
125,000 تومان
پپرونی نرمال
120,000 تومان
مخصوص نرمال
125,000 تومان
مخلوط نرمال
120,000 تومان

همبرگر ویژه
90,000 تومان
هات داگ ویژه
80,000 تومان
بندری ویژه
80,000 تومان
فلافل ویژه
70,000 تومان
ماکارونی ویژه
70,000 تومان
کوکتل ویژه
80,000 تومان
بلغاری ویژه
80,000 تومان
جگر ویژه
80,000 تومان
جگر بندری ویژه
80,000 تومان
چیز برگر
85,000 تومان
قارچ برگر
85,000 تومان
فیله ویژه
110,000 تومان

غول تاج محل
همبرگر،هات داگ،فیله،ژامبون،قارچ وپنیر
155,000 تومان
ویژه تاج محل
همبرگر،فیله،قارچ وپنیر
125,000 تومان
یونانی
همبرگر،فیله
100,000 تومان
فیله ژامبون
ژامبون مرغ و گوشت،فیله
100,000 تومان
هات فیله
هات داگ،فیله
100,000 تومان
دوبل برگر ویژه
همبرگر دوعدد،قارچ وپنیر
115,000 تومان
رویال برگر
همبرگر،ژامبون،قارچ وپنیر
95,000 تومان
هات رویال
هات داگ ،ژامبون،قارچ وپنیر
90,000 تومان
کافل
فلافل،ژامبون،قارچ وپنیر
75,000 تومان
ژامبون تنوری
ژامبون ،قارچ وپنیر
85,000 تومان

ژامبون گوشت
70,000 تومان
ژامبون مرغ
70,000 تومان
کالباس خشک
60,000 تومان
ژامبون مرغ و گوشت
75,000 تومان

فلافل
55,000 تومان
ماکارونی
55,000 تومان
جگر
65,000 تومان
بندری
65,000 تومان
آلمانی
55,000 تومان
کوکتل
65,000 تومان
هات داگ
65,000 تومان
بلغاری
65,000 تومان
همبرگر دستی
75,000 تومان
فیله
100,000 تومان
جگر بندری
65,000 تومان
کالباس خشک
60,000 تومان
ژامبون گوشت
70,000 تومان
ژامبون مرغ
70,000 تومان

بندری یک نفره و یک عدد نان
85,000 تومان
بندری دو نفره بهراه دوعدد نان
155,000 تومان
جگر یک نفره و یک عددنان
85,000 تومان
جگر دو نفره و دو عدد نان
155,000 تومان
ماکارونی یک نفره و یک عدد نان
75,000 تومان
ماکارونی دو نفره و دوعدد نان
135,000 تومان
فیله یک نفره و یک عدد نان
110,000 تومان

سییب زمینی یک نفره
55,000 تومان
سیب زمینی ویژه
75,000 تومان
سیب زمینی دو نفره
75,000 تومان
سالاد فصل
30,000 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
نوشابه بطری
12,000 تومان
نوشابه شیشه
17,000 تومان
لیموناد
17,000 تومان
دوغ لیوانی
10,000 تومان
دوغ کوزه ای کوچک
17,000 تومان
دوغ کوزه ای بزرگ
35,000 تومان
دلستر شیشه
17,000 تومان
دلستر بزرگ
25,000 تومان
نوشابه قوطی
20,000 تومان