سوخاری کیلویی چیکن گلد

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
18:00تا22:30

محمدیه دوبلکس روبروی مزار شهداژامبون سوخاری 200 گرم
70,000 تومان
ژامبون سوخاری 400 گرم
140,000 تومان
کوکتل پنیری سوخاری 200 گرم
70,000 تومان
کوکتل پنیری سوخاری 400 گرم
140,000 تومان
فیله سوخاری 200 گرم
70,000 تومان
فیله سوخاری 400 گرم
140,000 تومان
ران سوخاری 200 گرم
60,000 تومان
ران سوخاری 400 گرم
120,000 تومان
بال و کتف 200 گرم
45,000 تومان
بال و کتف 400 گرم
90,000 تومان
قارچ 200 گرم
45,000 تومان
سیب زمینی 200 گرم
40,000 تومان
سیب زمینی 400 گرم
80,000 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
نوشابه کوچک
12,000 تومان
نوشابه قوطی
20,000 تومان