فست فود خان عمو

محمدیه کمربندی منطقه دو نبش یاس 15هات داگ نیم متری
89,000 تومان
هات داگ نیم متری با قارچ وپنیر
99,000 تومان
کوکتل نیم متری
75,000 تومان
کوکتل نیم متری با قارچ و پنیر
85,000 تومان
فلافل نیم متری
55,000 تومان
فلافل نیم متری با قارچ و پنیر
72,000 تومان
بندری نیم متری
80,000 تومان
بندری نیم متری با قارچ و پنیر
95,000 تومان
بندری پرسی
120,000 تومان
بندری پرس با قارچ وپنیر
140,000 تومان
سوسیس آلمانی نیم متری
65,000 تومان
سوسیس آلمانی نیم متری با قارچ و پنیر
80,000 تومان
سوسیس سیب زمینی
73,000 تومان
سوسیس سیب زمینی با قارچ و پنیر
85,000 تومان
جگر بندری نیم متری
80,000 تومان
جگر بندری نیم متری
80,000 تومان
جگر بندری نیم متری با قارچ و پنیر
100,000 تومان
ساندویچ مرغ نیم متری
110,000 تومان
ساندویچ مرغ نیم متری با قارچ و پنیر
120,000 تومان
زاپاتا نیم متری
105,000 تومان
زاپاتا نیم متری با قارچ و پنیر
110,000 تومان
زاپاتا ویژه نیم متری
130,000 تومان
زاپاتا ویژه نیم متری
130,000 تومان
زاپاتا نیم متری با قارچ و پنیر
140,000 تومان

همبرگر مخصوص نیم متری
105,000 تومان
همبرگر مخصوص نیم متری با قارچ و پنیر
115,000 تومان
همبرگر معمولی نیم متری
75,000 تومان
همبرگر معمولی نیم متری با قارچ و پنیر
90,000 تومان
چیز برگر نیم متری
120,000 تومان
چیزبرگر نیم متری با قارچ پنیر
130,000 تومان
رویال برگر نیم متری
120,000 تومان
رویال برگر نیم متری با قارچ پنیر
125,000 تومان
ژامبون تنوری نیم متری
110,000 تومان
امبون تنوری نیم متری با قارچ وپنیر
125,000 تومان
ساندویچ سرد نیم متری
95,000 تومان
ساندویچ سرد نیم متری با قارچ وپنیر
110,000 تومان
هات برگر نیم متری
130,000 تومان
هات برگر نیم متری با قارچ وپنیر
140,000 تومان
هات رویال نیم متری
130,000 تومان
هات رویال نیم متری با قارچ و پنیر
140,000 تومان
دوبل برگر نیم متری
115,000 تومان
دوبل برگر نیم متری با قارچ و پنیر
125,000 تومان
غول ویچ
160,000 تومان
غول ویچ با قارچ و پنیر
170,000 تومان

پیتزا مخصوص نرمال
130,000 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
140,000 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
130,000 تومان
پیتزا قارچ و مرغ نرمال
140,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت نرمال
165,000 تومان
پیتزا مکزیکی نرمال
80,000 تومان
پیتزا معمولی نرمال
95,000 تومان
پیتزا سبزبجات
85,000 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
نوشابه بطری کوچک
11,000 تومان
دلستر بزرگ
29,000 تومان
دوغ لیوانی
9,000 تومان